Frank Bøggild

Frank beskæftiger sig med retssager om erhvervsretlige forhold samt IP-relaterede forhold med vægt på markedsføringsret, produktefterligninger, varemærkeret, erhvervshemmeligheder, persondataret og forhold vedr. handelsagenter, franchising og forhandlere.

Frank er medlem af Højesteretsskranken og har ført et trecifret antal rets- og voldgiftssager, ligesom han jævnligt fungerer som voldgiftsdommer i erhvervsretlige tvister.


Related Sessions

Se hele tidsplanen